Kalibracja urządzeń pomiarowych

Jak często należy kalibrować przyrządy pomiarowe?


Kalibracja przyrządów pomiarowych powinna być regularnie wykonywana, zależnie od warunków użytkowania. Choć brak konkretnych wytycznych co do częstotliwości kalibracji i okresu ważności świadectwa wzorcowania, generalnie zaleca się przeprowadzanie wzorcowania raz w roku. Jednak użytkownik przyrządu pomiarowego sam ustala terminy kolejnych wzorcowań.

W przypadku intensywnego użytkowania lub zmiany użytkownika, szczególnie przy wielokrotnych zmianach, kalibracja powinna być sprawdzana częściej niż raz w roku. W systemie zmianowym zaleca się sprawdzanie narzędzi za każdym razem.

Częstotliwość kalibracji zależy głównie od kilku czynników, takich jak częstotliwość użytkowania, warunki pracy (np. przenośność narażona na wstrząsy), stabilność i właściwa eksploatacja.

Specjaliści zalecają kalibrację nowych urządzeń od momentu rozpoczęcia ich użytkowania, aby śledzić historię i określać niepewność pomiaru.

W zakładach produkcyjnych kluczowe jest zapewnienie, że produkty i narzędzia, takie jak czujniki temperatury, ciśnienia, przetworniki, manometry, wakuometry i przepływomierze, podają dokładne wartości mieszczące się w dopuszczalnych granicach błędu.

Nieskalibrowane czujniki ciśnienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kosztowne przestoje produkcyjne, zagrożenie życia pracowników lub utrata żywotności narzędzi. Dlatego ważne jest monitorowanie i regularne wzorcowanie narzędzi.

W zakładach przemysłowych istotne jest działanie w ramach wąskich tolerancji CT. Produkcja w różnych oddziałach lub firmach uczestniczących w łańcuchu dostaw musi być właściwie skalibrowana zgodnie z normami ISO, co minimalizuje ryzyko błędów produkcyjnych. Poprzez kalibrację narzędzi, firma zyskuje przewagę technologiczną i zabezpiecza się przed ewentualnymi reklamacjami klientów.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą kalibracji zakończoną wystawieniem świadectwa wzorcowania z akredytacją PCA zapraszamy do kontaktu.