Wzorcowanie PCA

Usługa wzorcowania PCA

Wzorcowanie manometru obejmuje proces ustalania rzeczywistego błędu wskazań przyrządu i porównywania go z błędem granicznym wynikającym z klasy danego przyrządu. Potwierdzeniem tego procesu jest świadectwo wzorcowania manometru zawierające wyniki kalibracji.

Wzorcowanie to zestaw czynności mających na celu określenie relacji między wskazaniami przyrządu pomiarowego a odpowiednimi wartościami fizycznymi, reprezentowanymi przez wzorzec jednostki miary.

Świadectwo wzorcowania stanowi rozszerzenie wyników samego wzorcowania. Jest to oficjalny dokument zawierający szczegółowe wyniki procesu wzorcowania i potwierdzający, że przyrząd spełnia określone wymagania zarówno meteorologiczne, jak i producenta.

W Polsce, akredytację dla laboratoriów zajmujących się wzorcowaniem i badaniami przyznaje oraz unieważnia Polskie Centrum Akredytacji (PCA). To organ odpowiedzialny za nadzór nad jakością i wiarygodnością tych działań na terenie kraju.

Jako dystrybutor firmy WIKA oferujemy wzorcowania:

- manometrów mechanicznych

- manometrów elektronicznych

- przetworników ciśnienia

- kalibratorów ciśnienia.

Wzorcowania odbywają się w akredytowanym Laboratorium firmy WIKA we Włocławku.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą usługi wzorcowania PCA zapraszamy do kontaktu.