Magnetostrykcyjne przetworniki poziomu

Przetworniki poziomu Modele FLM-S, FLM-T, FLM-P

 

Specjalne właściwości:

- Limity robocze:

Temperatura robocza: T = -90 ... +450 °C
Ciśnienie robocze: P = podciśnienie do 100 barów
Gęstość graniczna: ρ ≥ 400 kg/m3

- Rozdzielczość <0,1 mm

- Duże zróżnicowanie różnych podłączeń elektrycznych, przyłączy procesowych i materiałów

- Wersja z ochroną przeciwwybuchową

- Możliwe rozwiązania procesowe i specyficzne dla systemu

 

 

Podstawowe zastosowania:

- Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów, o wysokiej dokładności

- Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, gaz ziemny, przemysł morski, budowa statków, budowa maszyn, agregaty prądotwórcze, elektrownie

- Uzdatnianie wody i wody pitnej, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny

 

Opis:

Przetworniki poziomu modele FFG-S, FFG-T, FFG-P stosowane są do bardzo dokładnego ciągłego pomiaru poziomu cieczy w zależności od położenie pływaka magnetycznego z zastosowaniem magnetostrykcyjnej metody pomiaru.

Magnetostrykcyjna zasada pomiaru przetwornika poziomu  umożliwia ciągły pomiar cieczy, niezależnie od zmian fizyczno-chemicznych cieczy takich jak pienienie, przewodność, stała dielektryczna, ciśnienie, próżnia, temperatura, opary, kondensacja, tworzenie pęcherzyków, efekt wrzenia, zmiany ciężaru właściwego.
Poprzez interfejs HART® równoczesny pomiar całościowego poziomu i rozdziału warstw jest możliwy.

 Za pomocą przetwornika poziomu, poziom może być wyświetlany proporcjonalnie do objętości lub wysokości.  

Montaż i odbiór techniczny przetwornika poziomu jest prosty: wykonywana jest tylko jedna kalibracja początkowa, nie jest konieczna rekalibracja urządzenia. Pływak, przyłącze procesowe i rura prowadząca wykonane są z tytanu, stali nierdzewnej 1.4571, 1.4435, 1.4539 lub z tworzywa sztucznego.

 

KSR Kuebler Nivelle-Messtechnik GmbH z siedzibą w Zwingenberg jest częścią Grupy WIKA od 2008 roku. Produkcja nadal realizowana jest przez fabryki firmy KSR Kuebler. Oferta produktowa pomiaru poziomu firmy Kuebler możliwa jest do odnalezienia na naszej stronie internetowej w odpowiednich kategoriach produktowych.

Przetwornik poziomu Model FLM-CA

 

Dane techniczne:

- Limity robocze:

Temperatura robocza: T = -40 ... +250 °C
Ciśnienie robocze: P = vakum do 40 bar
Gęstość graniczna: ρ ≥ 580 kg/m3

- Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA (NAMUR NE43) lub HART® ver. 6

- Kompaktowa i zajmująca mało miejsca konstrukcja

- Wersja z ochroną przeciwwybuchową (opcjonalnie)

- Wersja odporna na wibrację (opcjonalnie)

 

Podstawowe zastosowania:

- Precyzyjne wykrywanie poziomu mediów płynnych

 

Opis:

Przetwornik poziomu model FLM-CA emituje sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, który jest konfigurowany za pomocą przycisków w głowicy sondy. Opcjonalnie FLM-CA jest również dostępny z protokołem HART® jako cyfrowy sygnał wyjściowy. Dostępne są długości sondy od 100 mm do 3 m, oraz różne zakresy temperatury i ciśnienia.

.

W porównaniu z FLM-S, model FLM-CA wyróżnia się ze względu na bardzo kompaktową i zajmującą mało miejsca konstrukcję. Ponadto może być stosowany w aplikacjach z wibracjami do 4 g.

 

KSR Kuebler Nivelle-Messtechnik GmbH z siedzibą w Zwingenberg jest częścią Grupy WIKA od 2008 roku. Produkcja nadal realizowana jest przez fabryki firmy KSR Kuebler. Oferta produktowa pomiaru poziomu firmy Kuebler możliwa jest do odnalezienia na naszej stronie internetowej w odpowiednich kategoriach produktowych.

Przetwornik poziomu Model FLM-CM

 

Dane techniczne:

- Limity robocze:

Temperatura robocza T = -40 ... +125 °C
Ciśnienie robocze  P = vakum do 40 bar
Gęstość graniczna ρ ≥  680 kgm3

- Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA (NAMUR NE43)

- Kompaktowa i zajmująca mało miejsca konstrukcja

 

Podstawowe zastosowania:

- Do budowy maszyn, urządzenia do wytwarzania energii i mobilnych maszyn roboczych

-Precyzyjne wykrywanie poziomu dla mediów ciekłych

 

Opis:

Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu model FLM-CA służy do dokładnego, ciągłego wykrywania poziomu cieczy i opiera się na położeniu pływaka magnetycznego zgodnie z zasadą pomiaru magnetostrykcyjnego.

FLM-CM emituje sygnał wyjściowy 4… 20 mA, który jest konfigurowany przez adapter USB i złącze elektryczne. Dostępne są czujniki o długości od 100 mm do 1 m, a także różne zakresy temperatur i ciśnień.

 

KSR Kuebler Nivelle-Messtechnik GmbH z siedzibą w Zwingenberg jest częścią Grupy WIKA od 2008 roku. Produkcja nadal realizowana jest przez fabryki firmy KSR Kuebler. Oferta produktowa pomiaru poziomu firmy Kuebler możliwa jest do odnalezienia na naszej stronie internetowej w odpowiednich kategoriach produktowych.

Przetwornik poziomu Model FLM-H

 

Dane techniczne:

- Limity robocze:

 Temperatura robocza: T = -40 ... +250 °C
 Ciśnienie robocze: P = podciśnienie 10 bar

- Niewrażliwy na pienienie, idealny do pomiarów warstwy międzyfazowej

- Wysokoprecyzyjny poziom pomiaru: dokładność < 0,5 mm

- Szeroki wybór higienicznych przyłączy procesowych

 

 

Podstawowe zastosowania:

- Przemysł spożywczy

- Przemysł biotechnologiczny

- Pomiar poziomu w zbiornikach fermentacyjnych

 

Opis:

Magnetostrykcyjny czujnik, model FLM-H, został zaprojektowany ze specjalnym uwzględnieniem wymagań przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego. Czujnik jest szczególnie przydatny do użytku w specjalnych warunkach występujących w procesach czyszczenia CIP/SIP, charakteryzuje się stabilnością chemiczną w obecności płynów myjących i wysokich temperatur.

Czujnik jest zasilany napięciem DC 10 ... 30 V. Dostępne wyjścia sygnału 4 ... 20 mA lub 4 …. 20 mA dla sygnału HART®.

Obudowa czujnika zaprojektowana higienicznie, ze stopniem ochrony obudowy do IP 68, zapewnia ochronę podczas zewnętrznego mycia strumieniem wody i pozwala na zastosowanie w środowiskach o dużej wilgotności. Czujnik FLM-H spełnia wysokie wymagania zastosowań sanitarnych.

 

KSR Kuebler Nivelle-Messtechnik GmbH z siedzibą w Zwingenberg jest częścią Grupy WIKA od 2008 roku. Produkcja nadal realizowana jest przez fabryki firmy KSR Kuebler. Oferta produktowa pomiaru poziomu firmy Kuebler możliwa jest do odnalezienia na naszej stronie internetowej w odpowiednich kategoriach produktowych.