Termometry gazowe

Termometr gazowy model TGR z przystawką kontaktową EM

 

 

Zastosowanie:

•   Termometry z urządzeniami stykowo-dźwigniowymi do pomiaru temperatury i        sterowania urządzeniami elektrycznymi przeznaczony dla cieczy i gazów niepalnych      obojętnych na stopy miedzi. Do zastosowania w:•    Przemysłowych procesach grzewczych•    Sterowaniu procesami technologicznymi

 

 

Dane techniczne:

Średnice obudowy: 100, 160 mm
Położenie czujnika:
-czujnik radialny
-czujnik tylny
-czujnik zgięty (90°)
-2.5 Klasa dokładności

Zakresy pomiarowe:

0-60, -10-50, 20-80, 40-100, 0-100, -20-80, 60-160, 100-200, 0-150, 0-250, 50-300, 0-400, 0-600°C.

 

Dla zakresów 0-400, 0-600°C termometry o średnicy 100 mm wykonuje sie jedynie jako opcję TGRO z kapilarą