Poziomowskazy

Poziomowskaz model BNA

 

Dane techniczne:

- Limity robocze:

Temperatura robocza: T = -196 ... +450 °C

Ciśnienie robocze: P = próżnia 400 bar

Gęstość graniczna: ρ ≥ 340 kg/m3

 

Podstawowe zastosowania:

- Poziom wody pitnej, przemysł spożywczy, farmaceutyczny

- Stałe wizualne wskazanie poziomu cieczy bez konieczności zasilania elektrycznego

- Przemysł chemiczny, petrochemiczny, budowa statków, maszyn, instalacje energetyczne, elektrownie

 

Opis:

Poziomowskaz model BNA typu Bypass składa się z komory Bypass, która jest
podłączona z boku do zbiornika poprzez dwa przyłącza procesowe (kołnierzowe, gwintowane lub spawane).

Takie usytuowanie umożliwia uzyskanie poziomu w komorze Bypass takiemu jak w zbiorniku.
Stały system magnetyczny z pływakiem, zamontowanym wewnątrz komory
przekazuje poziom cieczy, bezstykowo, na zewnętrzny wskaźnik magnetyczny.
Składa się on z dwukolorowych plastikowych lub ze stali CrNi rolek z magnesami, które  przekręcają się o 180° przez ściany komory Bypass. Dzięki kierunkowemu, stałemu polu magnetycznemu w magnesach umieszczonych w rolkach, nie wymagane jest zewnętrzne zasilanie elektryczne.

KSR Kuebler Nivelle-Messtechnik GmbH z siedzibą w Zwingenberg jest częścią Grupy WIKA od 2008 roku. Produkcja nadal realizowana jest przez fabryki firmy KSR Kuebler. Oferta produktowa pomiaru poziomu firmy Kuebler możliwa jest do odnalezienia na naszej stronie internetowej w odpowiednich kategoriach produktowych.

Szklany poziomowskaz model LGG

 

Dane techniczne:

- Limity robocze:

Temperatura robocza: T = -196 ... +374 °C

Ciśnienie robocze: P = próżnia 250 bar

 

 

Podstawowe zastosowania:

- Przemysł chemiczny, petrochemiczny, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (na morzu i na lądzie), przemysł stoczniowy, budowa maszyn, urządzenia energetyczne, elektrownie

- Ropa i gaz, systemy wymiany ciepła i chłodzenia, instalacje do kriogeniki

 

Opis:

Głównym elementem szklanego poziomowskazuu jest korpus, w który wbudowany jest kanał cieczowy (w razie potrzeby kanał grzewczy) oraz powierzchnie gniazdowe dla uszczelek komorowych i wzierników.

Na korpusie są zamontowane lub zintegrowane głowice zaworów i przyłącza procesowe. Możliwe jest również odprowadzenie lub odpowietrzenie.

W przypadku pary, wykonanie szklane może być używane do 243 °C, a z miki do 300 °C.

KSR Kuebler Nivelle-Messtechnik GmbH z siedzibą w Zwingenberg jest częścią Grupy WIKA od 2008 roku. Produkcja nadal realizowana jest przez fabryki firmy KSR Kuebler. Oferta produktowa pomiaru poziomu firmy Kuebler możliwa jest do odnalezienia na naszej stronie internetowej w odpowiednich kategoriach produktowych.

Poziomowskaz model UTN (montowany na górze)

 

Dane techniczne:

- Limity robocze:

Temperatura pracy: T = -60 ... +300 °C

Ciśnienie robocze: P = próżnia do 40 bar

 

 

Podstawowe zastosowania:

- Przemysł chemiczny, petrochemiczny, gazowy, lądowy

- Przemysł stoczniowy, budowa maszyn

- Urządzenia do wytwarzania energii, elektrownie

- Przemysł farmaceutyczny, spożywczy, uzdatnianie wody procesowej i pitnej

 

Opis:

Poziomowskaz model UTN składa się z komory pomiarowej, pływaka z drążkiem prowadzącym oraz układu magnetycznego.
Montaż na zbiorniku odbywa się za pomocą odpowiednich przyłączy procesowych (kołnierz, gwint).
System magnesu trwałego, który jest połączony z pływakiem za pomocą drążka prowadzącego, bezdotykowo przekazuje poziom cieczy mierzony w zbiorniku przez pływak na wyświetlacz magnetyczny zamontowany na zewnątrz komory pomiarowej.

KSR Kuebler Nivelle-Messtechnik GmbH z siedzibą w Zwingenberg jest częścią Grupy WIKA od 2008 roku. Produkcja nadal realizowana jest przez fabryki firmy KSR Kuebler. Oferta produktowa pomiaru poziomu firmy Kuebler możliwa jest do odnalezienia na naszej stronie internetowej w odpowiednich kategoriach produktowych.