Optoelektroniczny przełącznik poziomu

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C01

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Kompaktowa konstrukcja, brak ruchomych elementów

- Pozycja montażowa zgodnie z wymaganiami

- Dokładność ±0.2 mm

- Wizualizacja wskazań statusu przełączania

- Wybór przyłączy elektrycznych: przewód PUR, PVC lub przyłącze okrągłe M8 x 1

 

Podstawowe zastosowania:

- Urządzenia maszynowe

- Hydraulika

- Konstrukcja instalacji i budowa maszyn

- Technologia pomp

- Do cieczy takich jak, oleje, woda, woda destylowana, mieszaniny wodne

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C01 stosowany jest to monitorowania poziomu cieczy. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody podczerwieni LED i receptora światła.

Światło z diody LED kierowane jest na pryzmat, który tworzy końcówką czujnika. Tak długo jak końcówka nie jest zanurzona w płynie, światło odbijane jest z pryzmatu do receptora.

Gdy poziom cieczy w naczyniu wzrośnie i otoczy końcówkę, wiązka światła zostaje przerwana przez ciecz, tak, że światło nie dociera już w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu do reaktora, i w reakcji na tą zmianę wywołana zostaje operacja przełączania.

Status przełączania można odczytać bezpośrednio z czujniku (czerwony LED).

 

 

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C02

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Długość przełącznika wybierana od 65 mm do 3,000 mm

- Brak ruchomych elementów

- Pozycja montażowa zgodnie z wymaganiami

- Dokładność ±0.5 mm

- Wybór przyłączy elektrycznych: przewód PUR, przyłącze okrągłe M12 lub kątowe EN 175301-803 A

 

Podstawowe zastosowania:

- Urządzenia maszynowe

- Hydraulika

- Konstrukcja instalacji i budowa maszyn

- Technologia pomp

- Do cieczy takich jak, oleje, woda, woda destylowana, mieszaniny wodne

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu OEM model OLS-C02 stosowany jest to monitorowania poziomu cieczy. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody podczerwieni LED i receptora światła.

Światło z diody LED kierowane jest na pryzmat, który tworzy końcówką czujnika. Tak długo jak końcówka nie jest zanurzona w płynie, światło odbijane jest z pryzmatu do receptora.

Gdy poziom cieczy w naczyniu wzrośnie i otoczy końcówkę, wiązka światła zostaje przerwana przez ciecz, tak, że światło nie dociera już w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu do reaktora, i w reakcji na tą zmianę wywołana zostaje operacja przełączania.

Zaletą przełącznika poziomu model OLS-C02 jest możliwość wyboru długości czujnika. Pozwala to na optymalne dostosowanie do specyficznych wymagań danej aplikacji.

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C04

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Aplikacje z czynnikami chłodniczymi

- Pozycja montażowa zgodnie z wymaganiami

- Dokładność ±0.5 mm

- Wizualizacja wskazań statusu przełączania

- Wybór przyłączy elektrycznych: przewód PUR lub przyłacze okrągłe M8

    

Podstawowe zastosowania:

- Monitorowanie poziomu w instalacjach chłodniczych

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu OEM model OLS-C04 stosowany jest do monitorowania poziomu cieczy. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody podczerwieni LED i receptora światła.

Światło z diody LED kierowane jest na pryzmat, który tworzy końcówką czujnika. Tak długo jak końcówka nie jest zanurzona w płynie, światło odbijane jest z pryzmatu do receptora.

Gdy poziom cieczy w naczyniu wzrośnie i otoczy końcówkę, wiązka światła zostaje przerwana przez ciecz, tak, że światło nie dociera już w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu do reaktora, i w reakcji na tą zmianę wywołana zostaje operacja przełączania.

Status przełączania można odczytać bezpośrednio z czujniku (czerwony LED).

Przełącznik poziomu model OLS-C04 może być stosowany w instalacjach chłodniczych, ponieważ szklany pryzmat zespolony jest z obudową ze stali.

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C05

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Zastosowanie z temperaturami do +170 °C [+338 °F]

- Pozycja montażowa zgodnie z wymaganiami

- Dokładność ±0.2 mm

- Wizualizacja wskazań statusu przełączania

- Wybór przyłączy elektrycznych: przewód PUR, PVC, przyłącze okrągłe M12x1 lub kątowe EN 175301-803 A

 

Podstawowe zastosowania:

- Urządzenia maszynowe

- Hydraulika

- Konstrukcja instalacji i budowa maszyn

- Technologia wodna

- Do cieczy takich jak oleje, woda, woda destylowana, mieszaniny wodne

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C05 stosowany jest to monitorowania poziomu cieczy. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody podczerwieni LED i receptora światła.

Światło z diody LED kierowane jest na pryzmat, który tworzy końcówką czujnika. Tak długo jak końcówka nie jest zanurzona w płynie, światło odbijane jest z pryzmatu do receptora.

Gdy poziom cieczy w naczyniu wzrośnie i otoczy końcówkę, wiązka światła zostaje przerwana przez ciecz, tak, że światło nie dociera już w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu do reaktora, i w reakcji na tą zmianę wywołana zostaje operacja przełączania.

Status przełączania można odczytać bezpośrednio z czujniku (czerwony LED).

Przełącznik poziomu model OLS-C05 przeznaczony jest do zastosowań z cieczami o wysokich temperaturach do  +170 °C [+338 °F].

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C20

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Kompaktowe wykonanie, brak ruchomych elementów

- Zakresy temperatur od -30 … +135 °C

- Wersje dla zakresów ciśnienia od próżni do 50 bar

- Pozycja montażu zgodnie z wymaganiami

- Wizualne wskazanie statusu przełączania

 

Podstawowe zastosowania:

- Pomiar poziomu mediów ciekłych

- Kontrola poziomu i monitorowanie różnych poziomów napełnienia

- Budowa maszyn

- Inżynieria wodno-ściekowa

 

Opis:

Optoelektroniczne przełączniki poziomu model OLS-C20 stosowane są do wykrywania granicznych poziomów cieczy. Jest znacząco niezależny od właściwości fizycznych takich jak współczynnik załamania, kolor, gęstość, stała dielektryczna i przewodność. Pomiar dokonywany jest również przy małych ilościach.

Przełączniki składają się z diody podczerwieni LED i fototranzystora. Światło LED kierowane jest w pryzmat. Dopóki końcówka czujnika pryzmatu znajduje się w fazie gazowej,  światło odbija się od pryzmatu do odbiornika. Kiedy poziom cieczy podnosi się i zwilża 2/3 szklanej końcówki, strumień światła podczerwieni w cieczy zostaje przerwany i tylko niewielka część dociera do odbiornika.

Wyjście tranzystora może być podłączone bezpośrednio do układu sterowania lub uruchamiać zewnętrzny przekaźnik. Wyjście jest odporne na zwarcie i także ograniczone jeśli chodzi o prąd, napięcie i moc .

Status przełączania może zostać odczytany bezpośrednio na czujniku (zielony LED).

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-C51

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Zastosowanie z temperaturami medium do +135 °C

- Pozycja montażowa zgodnie z wymaganiami

- Dokładność ±0.5 mm

- Wersja z ochroną przeciwwybuchową Ex i

 

Podstawowe zastosowania:

- Urządzenia maszynowe

- Hydraulika

- Konstrukcja instalacji i budowa maszyn

- Technologia wodna

- Do cieczy takich jak, oleje, woda, woda destylowana, mieszaniny wodne

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu OEM model OLS-C51 stosowany jest to monitorowania poziomu cieczy. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody podczerwieni LED i receptora światła.

Światło z diody LED kierowane jest na pryzmat, który tworzy końcówką czujnika. Tak długo jak końcówka nie jest zanurzona w płynie, światło odbijane jest z pryzmatu do odbiornika.

Gdy poziom cieczy w naczyniu wzrośnie i otoczy końcówkę, wiązka światła zostaje przerwana przez ciecz, tak, że światło nie dociera już w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu do reaktora, i w reakcji na tą zmianę wywołana zostaje operacja przełączania.

Jako wersja z ochroną przeciwwybuchową, przełącznik poziomu model OLS-C51 przeznaczony jest do temperatur medium do 135 °C w strefie 0 i 1.

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-F1

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Możliwość sterylizacji w autoklawie

- Kompaktowa konstrukcja

- Brak ruchomych elementów

- Pozycja montażowa zgodnie z wymaganiami

- Dokładność ±0.5 mm

 

Podstawowe zastosowania:

- Produkcja żywności i napojów

- Przemysł farmaceutyczny, biotechnologia, produkcja substancji aktywnych

- Aplikacje aseptyczne

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu OEM model OLS-F1 stosowany jest to monitorowania poziomu cieczy w aplikacjach sterylnych. Czujnik optoelektroniczny składa się z diody podczerwieni LED i receptora światła.

Światło z diody LED kierowane jest na pryzmat, który tworzy końcówką czujnika. Tak długo jak końcówka nie jest zanurzona w płynie, światło odbijane jest z pryzmatu do receptora.

Gdy poziom cieczy w naczyniu wzrośnie i otoczy końcówkę, wiązka światła zostaje przerwana przez ciecz, tak, że światło nie dociera już w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu do reaktora, i w reakcji na tą zmianę wywołana zostaje operacja przełączania.

Czujnik optoelektroniczny OLS-F1 został specjalnie zaprojektowany do aplikacji sterylnych i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Aplikacje z autoklawami mogą być realizowane z temperaturami do 134 °C.

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-5200

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Odporny na wibracje i wstrząsy

- Wysoka niezawodność

- Możliwość pracy do 130 °C i 25 bar

- Zatwierdzenie zgodnie z DNV GL

 

Podstawowe zastosowania:

- Przemysł stoczniowy

- Technologia siliników

- Agregaty hydrauliczne

- Do cieczy takich jak oleje, woda, woda destylowane, media wodne

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS-5200 stosowany jest do monitorowania poziomu cieczy w przemyśle stoczniowym. Czujnik optoelektroniczny składa się z podczerwieni LED i receptora światła.

Światło z diody LED kierowane jest na pryzmat, który tworzy końcówkę czujnika. Dopóki końcówka nie jest zanurzona w cieczy, światło odbija się w pryzmie do odbiornika.

Kiedy poziom cieczy w naczyniu rośnie i otacza końcówkę, wiązka światła zostaje załamana przez ciecz, tak, że odbiornik nie jest już w ogóle lub tylko słabo osiągany przez światło i reaguje na tą zmianę uruchomieniem operacji przełączania.

Model OLS-5200 opracowany został do zastosowań morskich i zaprojektowany fizycznie jako szczególnie odporny na wstrząsy i wibracje.

Optoelektroniczne przełączniki poziomu modele OLS-S, OLS-H

 

Specjalne właściwości techniczne:

- Zakresy temperatur od -269 … +400 °C

- Wersje dla zakresów ciśnienia od próżni do 500 bar

- Wersje specjalne: wysokie ciśnienie, pomiar interfejsowy

- Przetwarzanie sygnału odbywa się przy użyciu oddzielnego wzmacniacza przełączającego model OSA-S

 

Podstawowe zastosowania:

- Przemysł chemiczny, petrochemiczny, przybrzeżny, gaz ziemny

- Budownictwo okrętowe, budowa maszyn, urządzenia chłodnicze

- Sprzęt elektroenergetyczny, elektrownie

- Przetwarzanie i uzdatnianie wody pitnej

- Inżynieria wodno-ściekowa

 

Opis:

Optoelektroniczny przełącznik poziomu model OLS stosowany jest do wykrywania granicznych poziomów cieczy. Jest znacząco niezależny od właściwości fizycznych takich jak współczynnik załamania, kolor, gęstość, stała dielektryczna i przewodność. Pomiar dokonywany jest również przy małych ilościach.

Przyrządy są bardzo solidne i zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach.

Przewód do wzmacniacza przełączającego nie wymaga osłony, umożliwiając łatwe i ekonomiczne okablowanie. Wzmacniacz przełączający OSA-S jest obsługiwany przez iskrobezpieczny obwód sygnału. Dla 19" wersji wtykowej na kartę, do wszystkich elementów roboczych, z wyjątkiem przełącznika do zmiany kierunku alarmu i potencjometrów dla zwłoki czasowej, można mieć dostęp od przodu. Jeśli wbudowany jest w dodatkową obudowę, przezroczysta pokrywa umożliwia oglądanie statusów przełączania.